Edistämme naisten asemaa feminististen periaatteiden mukaisesti

Naisten Kulttuuriyhdistys on voittoa tavoittelematon yhdistys, joka tukee naisten asemaa edistävää toimintaa niin Suomessa kuin ulkomailla erilaisissa projekteissa.

Naisten Kulttuuriyhdistys ry on vuonna 1979 perustettu voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää feminististen periaatteiden mukaisesti sekä uutta että perinteistä naiskulttuuria. Yhdistys pyrkii muuttamaan yhteiskuntaa tasa-arvoisempaan ja suvaitsevampaan suuntaan sekä edistämään naisten asemaa olemalla mukana myös kansainvälisissä projekteissa.

Olemme järjestäneet vuosittain Naisten Joulumessut, jossa sadat naiset ovat myyneet itse tekemiään tuotteita villasukista koruihin ja leivonnaisiin. Joulumessujen tuoton olemme käyttäneet naisten asemaa tukeviin projekteihin. 

Lisäksi julkaisemme naisten asemasta kertovia kirjoja ja erilaisia oppaita.

Yhdistys pyrkii edistämään tasa-arvoista ja objektiivista tiedonvälitystä naisten todellisista olosuhteista ja elinehdoista nykypäivän Suomessa sekä tukemaan erilaista naistoimintaa avustamalla erilaisia naiserityisiä tapahtumia, järjestöjä ja yhdistyksiä.