Naisten Ääni-hanke

Tietokanta suomalaisten naisten elämänkerroista. 

Lyhyesti

Naisten Kulttuuriyhdistys on mukana Suomalaisen Naisliiton ideoimassa Suomi sata vuotta 2017 – Naiset näkyviin -hankkeessa, joka on saanut nimen Naisten Ääni. 

Naisten Ääni -sivustolle kerätään itsenäisyyden ajan naisista elämänkertoja. Tietokantahanke haluaa nostaa esiin naisia, jotka ovat olleet mukana rakentamassa suomalaista yhteiskuntaa eri tavoin ja eri tasoilla. Lue lisää. 

naisten_logo_787x391

Naisten Ääni tuo naiset näkyviin

Naisten Ääni-sivusto kokoaa alleen mittavan aineiston suomalaisista naisista, jotka ovat eri tavoin vaikuttaneet lähi- ja laajemmassa piirissä tai joiden toiminnalla on ollut merkitystä itsenäisessä Suomessa. Suomalaisen naisliitto ry:n koordinoima hanke pyrkii tuottamaan ja levittämään tietoa suomalaisten naisten historiasta: 

  • mitä naiset ovat tehneet
  • miten naiset ovat vaikuttaneet suomalaisen yhteiskunnan kehittymiseen
  • miten naiset ovat eläneet
  • miten naiset ovat selviytyneet elämän haasteista.

Yksi hankkeen tavoitteista on alentaa kynnystä historialliseen materiaaliin tutustumiseen ja saattaa kaiken ikäisiä lukijoita helposti suomalaisten naisten historian pariin.

Hankkeen käynnistämisen kustannuksiin on osallistunut ja osallistuu Suomalaisen Naisliiton ja sen Helsingin yhdistyksen lisäksi Naisjärjestöjen Keskusliitto, joka on saanut apurahan vuodelle 2015 Jenny ja Antti Wihurin rahastosta.

Osallistu sisällön tuottamiseen! 

Tietokantaan toivotaan valtakunnallisia, paikallisia ja sukujen naisia, monilla eri tasoilla järjestötyössä ahertaneita, arjen sankarittaria, näkyviä ja näkymättömiä, äänekkäitä ja hiljaisia. Järjestöjen jäseniä, vaikuttajanaisia, innovatiivisia aloitteen tekijöitä, uusien polkujen avaajia, vanhojen polkujen sitkeitä tallaajia, auttajia, perustajia, tukijoita. Tietokantaan tallennetut artikkelit julkaistaan Naisten Ääni -sivuilla. Lue lisää.

naistenaani.fi